C Programlama Dili If ve If-Else Yapıları

If ve if-else yapıları programlama dillerinde karşılaştırmalar ve bu karşılaştırmaların sonucunda gerçekleşmesi istenen işlemlerin kontrolü için kullanılmaktadır. If kelimesinin İngilizce karşılığı “eğer”dir. Biz de if yapıları ile iki durum arasında eğer karşılaştırmaları yaparız. Daha önce ki dersimiz olan C Programlama Dili Operatörler ve Kullanımları yazımızda gösterdiğimiz karşılaştırma operatörlerini sık sık if yapılarının içerisinde kullanacağız.

If yapısının kullanımı oldukça basittir ve temel mantığa dayanmaktadır, bildiğimiz gibi bilgisayarda yapılan işlemler temel mantığa dayandığını için benzeri durumu if yapılarında da görebiliyoruz. If yapılarında öncelikle elimizde iki durum/değişken olmalı ve bunları bir karşılaştırma operatörü ile karşılaştırmalıyız, daha sonra da eğer karşılaştırma doğruysa yapılacakları, yanlışsa yapılacakları belirtmeliyiz. If yapısı sadece kendi başına kullanıldığında, yalnızca karşılaştırma doğru olduğunda yapılacakları belirtebiliriz.

if (karşılaştırma){
işlemler;
}

Basit bir örnek kodla bilgilerimizi pekiştirelim;

#include <stdio.h>
int main(){
int a=10;
int b=5;
if (a>b){
printf("A Sayisi B Sayisindan Buyuktur.");
}
return 0;
}

Bu kodda yaptığımız işlem daha önce tanımlanmış olan a ve b sayıları arasında “a>b” karşılaştırmasını yapmak ve eğer karşılaştırma doğru ise ekrana “A Sayisi B Sayisindan buyuktur.” yazdırmak.

Ancak öyle durumlar oluyor ki sadece karşılaştırmanın doğru olması durumunda işlem yapmak yetmiyor, aynı zaman da karşılaştırma yanlışsa da işlem yapmamız gerekebiliyor. İşte böyle durumlarda ise if-else yapılarını kullanıyoruz. Temel olarak kullanımı aşağıda ki gibidir.

if (karşılaştırma){
işlemler;  //karşılaştırma doğruysa yapılacak işlemler
} else {
işlemler;  //karşılaştırma yanlışsa yapılacak işlemler
}

Şimdi de az önce yaptığımız örneği if-else yapısına uygun olarak tekrardan yazalım.

#include <stdio.h>
int main(){
int a=10;
int b=5;
if (a>b){
printf("A Sayisi B Sayisindan Buyuktur.");
} else {
printf("A Sayisi B Sayisinden Kucuktur.");
}
return 0;
}

Konuyu biraz daha pekiştirmek amacıyla yaşı girilen birinin yaşının ehliyet alıp alamaya müsait olup olmadığını belirleyen programı yazalım.

#include <stdio.h>
int main(){
int yas;
printf("Yasinizi Giriniz: ");
scanf("%d",&yas);
if (yas>=18){
printf("Yasiniz Ehliyet Almaya Musait");
} else {
printf("Yasiniz Ehliyet Almaya Musait Degil");
}
return 0;
}

If ve if-else yapılarının temeli bu kadardır, if ve if-else yapıları C programlama dilinde oldukça sık kullanılan yapılardır ve bu yüzden kesinlikle mantığını iyi öğrenmelisiniz. Konuyu pekiştirmek için sitemizde ki örnek sorular ve çözümlerine göz atmanızı tavsiye ederiz.