C Programlama Dili Değişkenler

C programlama dilini kullanırken kullanıcıdan alacağımız verileri saklayacağımız veya yaptığımız işlem sonuçlarını saklayacağımız veri türlerine (değişken) ihtiyaç duymaktayız. Değişkenler dediğimiz bu veri türleri, kullanıcıdan alınacak veriye veya üzerinde işlem yapılan değerlere göre bellek üzerinde verileri kayıt altında tutmak için açılan alanlardır. Değişkenler temel olarak saklayabilecekleri veri türlerine bağlı olarak birkaç ana türe ayrılmaktadır.

Basit Değişken (Veri) Türleri

 • int : tamsayı türünde ki verileri saklamak için kullanılır. (4 byte alan kaplar.)
 • float : kesirli sayıları saklamak için kullanılır. (4 byte alan kaplar.)
 • double : kesirli sayıları (daha büyük) saklamak için kullanılır. (8 byte alan kaplar.)
 • char : karakter (harf vb.) saklamak için kullanılır (1 byte alan kaplar.)
 • enum : değer içermeyen veriler.

Bazı değişken türleri de kendi içlerinde short, long, signed, unsigned olarak dört farklı şekilde nitelendirilebiliyor. Bu niteliklerin ne olduklarını ve hangi aralıklarını içerdiklerini temel programlama derslerimizden öğrenebilirsiniz.

Kodlamalarda, özellikle giriş-çıkış işlemlerinde (gelecek dersin konusu) değişkenleri aşağıda ki kısaltmaları kullanarak ifade edeceğiz.

 • int : %d
 • float: %f 
 • double: %lf 
 • char: %c

İlerleyen konularla birlikte string gibi başka değişken türleri ve ifade ediliş biçimleri de göreceğiz.

Değişken Tanımlama

Temel olarak değişken tanımlama aşağıda ki kalıba uygun olarak yapılır;
degiskenturu degiskenadi;

Eğer birden fazla değişken mevcut ise bunlar arasına virgül koyulur;
degiskenturu degiskenadi, degiskenadi2;

Eğer bir değişkene başlangıç için bir  değer atamak isterseniz şu şekilde atama yapabilirsiniz;
degistkenturu degiskenadi=deger;

Değişkenlerin kullanımı hakkında daha detaylı örneklere aşağıda ki resimden ulaşabilirsiniz.

 

Unutmayın:

 • Değişken isimleri rakamla başlamaz. (rakamla başlayan değişken türleri ileri seviye programlama da farklı amaçlar için kullanılabilmektedir.)
 • Değişken isimleri büyük-küçük harf duyarlılığına sahiptir. Örneğin “sayi” değişkeni ile “Sayi” değişkeni aynı değildir.
Değişkenler dersimizde temel olarak anlatılacaklar bunlardır. Zaman içerisine konuda eklemeler veya çıkarmalar çıkarmalar olabilir. Herhangi bir sorunuz için veya eklemek istediğiniz bir şey için yorum bölümünü kullanabilirsiniz.