C Dili Temel Giriş-Çıkış İşlemleri

C programlama dili ile ilgili derslerimize kaldığımız yerden devam ediyoruz, bu dersimiz de C programlama diline ait temel giriş-çıkış işlemleri nasıl yapılır onları anlatacağız. Öncelikle bir önce ki derste bahsettiğimiz gibi C programlama dili gereksiz fonksiyonların boşuna yer işgal etmemesi adına bu tarz fonksiyonlar kütüphaneler aracılığıyla ihtiyaç duyulması halinde çağırılarak kullanılabilecek şekilde tasarlanmıştı. Bizde temel giriş-çıkış işlemlerini gerçekleştirebilmek yani bu fonksiyonların çalışmalarını sağlayabilmek için öncelikle kod dosyamızın başında aşağıda ki kütüphane çağırma işlemini gerçekleştirmeliyiz.

#include <stdio.h>

Bu işlev “standart input output” kütüphanesini çağırarak bizim kodlamamız içerisinde temel giriş-çıkış işlemlerini gerçekleştirmemizi sağlayacaktır. C dilinde temel giriş birimi klavye olmakla beraber, standart çıkış birimi ise ekrandır. Şimdi programımızı kullanacak kullanıcılardan nasıl veri alabileceğimiz ve sonuçları kullanıcılara nasıl gösterebileceğimize bir bakalım.

Standart Giriş Fonksiyonları

Standart olarak C programlama dilinde programımızı kullanacak kullanıcılardan veri almak için temel olarak scanf() ve gets() fonksiyonlarını kullanırız. gets() fonksiyonu daha çok karakter dizilerinde (string) kullanıldığı için, kullanımı daha sonra detaylı olarak anlatılacaktır. Şimdi gelelim scanf() fonksiyonumuzun kullanım yapısına;

scanf(“%degiskenturu”, &degiskenadi);

scanf() fonksiyonumuz yukarıda ki örnekte gösterildiği gibi kullanılmaktadır. İlk bölümde ki tırnak işareti bulunan alanda değişkenin türünü belirtmekteyiz, değişkenin türünü belirtirken başına % işareti koymayı unutmamalıyız! Diğer bölüme geçtiğimizde ise kullanıcıdan alacağımız değeri saklayacağımız değişkenin adını belirtiyoruz. Bu bölümde ise değişken isimlerimizin başına & işareti koymayı unutmamalıyız, C dilinde en çok karşılaşılan hatalardan birisidir. Değişken türlerini daha önce ki dersimizde gördüğümüz için bu fonksiyonun kullanımı ile ilgili birkaç örneği şu şekilde verebiliriz.

Standart Çıkış Fonksiyonları

Şimdi ise kullanıcıdan değerleri aldık peki aldığımız değerleri işledikten sonra oluşan sonuçları kullanıcıya nasıl göstereceğiz bunu öğrenelim. Öncelikle giriş fonksiyonlarında olduğu gibi çıkış fonksiyonlarında da ağırlıkla kullandığımız iki tane fonksiyon var; printf() ve puts(). puts() fonksiyonunun kullanımı daha çok stringler ile ilgili olduğu için kullanımı o konu içerisinde detaylı olarak açıklanacaktır. printf() fonksiyonumuz aşağıda ki yapıda kullanılmaktadır.

printf(“istegebagliyazi %degiskenturu”, degiskenadi);

Yapıda gördüğümüz gibi bu sefer bu fonksiyonun içerisinde normal yazı da yazabiliyoruz. Bu fonksiyon ile ister sadece yazı yazabiliriz, ister sadece değişken türünü gösterebiliriz, istersek de her ikisini bir arada kullanabiliriz. Fonksiyonumuzun içerisinde degişken türlerini belirtirken başlarında % kullanmayı unutmamalıyız, diğer yandan da “scanf();” fonksiyonundan farklı olarak “printf();” fonksiyonumuzda degişken adlarından önce & işareti kullanmıyoruz! printf(); fonksiyonunun kullanımına dair örnekleri aşağıda ki görselde bulabilirsiniz.

Ekrana yazdırma işlemlerinde eğer satır atlamak isteseniz “n” ifadesini yazı içerisinde kullandığınızda ifade bir satır aşağı kayacaktır. İfadeyi yazıya bitişik yazmanız önemli değildir. Örneğin;

printf("\nToplam: %d",toplam);

C ile ilgili bu dersin de sonuna geldik, aklınıza takıldığınız yerleri sormak için veya eklemeler yapmak için yorum bölümünü kullanabilirsiniz. Bir sonraki dersimizle eğitime kaldığımız yerden devam edeceğiz.